Neuromišićni tejping

U okviru emisije ‘Fizioterapija’ predstavljamo školu neuromišićnog tejpinga. Predavač je Aleksandar Nikolić diplomirani defektolog i viši fizioterapeut.   U ovoj epizizodi čućete o istoriji neuromišićnog tejpinga, mehanizmima delovanja, indikacijama, kontraindikacijama, tehnikama i osnovnim karakteristikama trake.     U drugoj epizodi fokus je na na lumbalni deo tela, ruku i list noge.   Treća epizoda ciklusa Neuromišićnog […]

Read more